Nyheder

Wallensbek Byes Laug


Nyheder


JS 11. juli 2016


facebook-gruppe For Børnefamilier i Vallensbæk Landsby


Bylauget har oprettet en ny facebook-gruppe hvor familier med børn i Vallensbæk Landsby kan kommunikere om aktiviteter og legeaftaler mv.


Du kan følge facebook-gruppen her

JS 10. maj 2015


Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2015Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har valgt at afvise Tillæg 3 til kommuneplan 2013-2015, der ville betyde, at grunde større end 1.400 m2 eventuelt kunne udstykkes.


Det sker efter en høringsperiode på otte uger. Forslaget ville betyde, at borgere kunne søge om at udstykke grunde over 1.400 m2, hvis ikke det betød en forringelse af det bevaringsværdige bymiljø. For hver enkelte ansøgning om udstykning skulle der laves en individuel vurdering af betydningen for det bevaringsværdige bymiljø, samt udarbejdes en særskilt lokalplan. Men et flertal af landsbyens beboere er imod forslaget, og en underskriftindsamling fra 166 beboere i Landsbyen blev afleveret i høringsperioden.Læs referatet fra punktet på kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2015 her

Copyright © All Rights Reserved